2 февраля 2021 ГТРК «Хакасия»

1 февраля объявлен второй конкурс на создание хакасского произведения

Хакасиядаuы чайаачылар туразы пос тiлiнен хоос произведение пазарuа пeeл iкiнxi марыu чарлабысты. Пастаuы марыuда Илбек Чиyiстiy 75 чылына чарыдылuан тоuыс ахчалыu сыйыхха турысхан. Пeeлгi марыuа олuаннарuа пазылuан тоuыстар алылар.

Архив
Май 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31