17 февраля 2021 ГТРК «Хакасия»

Урок мужества. Встреча афганцев Тащтыпского района со школьниками в с. Бутрахты

Чаачы-интернационалисттер  кунiнде  Пыдырах аалдагы  культура туразында   Афганистандагы  чаанын араласчылары аалчы полганнар. Олар, орындагы  школанын угренчiлерiнен тогазып, ирткен-парган тустарны  сагысха киргеннер. Ам осчеткен толге  хазых чуртас апарарга, кирек полза, Чир-суубыс  учун турызарга  тимде поларга  тiп айланыс иткеннер.

Архив
Декабрь 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31