1 марта 2021 ГТРК «Хакасия»

IV турнир памяти призера олимпийских игр Сергея Карамчакова

Олимп ойыннарында хола медальга турысхан куресчi Сергей Карамчаковтын хумартхызына чарыдылган марыглар Асхыста тортiнчi хати иртiрiлдi. Анда он торт – он пис частыг оолахтар паза хызычахтар араласханнар. Прай iкi чус куресчi чыылысхан. Олар Хакас Республиканын город-аймахтарынан паза хончых регионнардан килгеннер.

Архив
Июнь 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30