15 марта 2021 ГТРК «Хакасия»

Защитные работы от наледи в селах Есинского сельсовета

Чылыг куннер турарынан, хайзы орыннарда, пус устунче  сарыг суг агып, чайылып, чол чорiзiне, уучiктерге, хазаа-хахпахтарга паза тураларга  хоргыс полыбысты. Аны чох идерге тiп, «Республиканын  инженернай арачыланыс» устанызы ол чирлерзер аар техника ысхан. Арачылаг тогыстары Шира, Пии паза Асхыс  аймахтарында апарылган.

Архив
Июнь 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30