19 марта 2021 ГТРК «Хакасия»

Подготовка к Чыл пазы в республике

Чыл пазы  улукун пуул  чибiргi  мартта  Семен Кадышевтiн адынан культура кiнi алнындагы ачыхта иртер. Ол мынын алнындагы чiли таныхталбас. Анзы чугынчах агырыгны таратпас  синнерге тудынарга кирек полчатханынан палгалыстыг. Че чыллардан салыл парган кибiр-чозахтар прайзы толдырылар.

Архив
Июнь 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30