29 марта 2021 ГТРК «Хакасия»

Есть ли будущее села Сафьяново?

Асхыс аймаандагы Сафьянов аал «Кiчiг аалларны тилiдер» программаа кiрген. Пу син тусха теере анын корiмi чахсы саринзар алысханы таныхталбинча. Пуунгi кунде мында 8 кiзi ле чуртапча, олган саны даа тын хызырыл парган. Чуртагчыларны аалнын тандагы кунi сагыссыратча.

Архив
Июнь 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30