13 апреля 2021 ГТРК «Хакасия»

По программе развития малых и отдаленных сел в Хакасии сделано очень много

Кiчiг паза ыраххы аалларны тилiдер программа хоостыра, республикада коп тогыс идiл парган: школалар, клубтар паза ФАП-тар пудiрiлген, чоллар наачылалган, олганнарга ойначан орыннар идiлген. Мал тутчатхан кiзiлерге ахча толелче. Аал чуртагчыларынын ам даа покчен сурыглары коп. Олар республика улгулерiнзер пу чорiмнi мыннан мындар узарадарга сурыныснан айланчалар.

Архив
Май 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31