19 апреля 2021 ГТРК «Хакасия»

На XIV съезде хакасского народа обсудили актуальные вопросы

Хакас чонынын он тортiнчi чыылии ирт парды. Пис чыл аразына коп сурыг погiл парган, килер тусха даа илееде погiн тургызылган. Оларнын аразында хакас тiлiн тилiт парары оон сурыг полып халча. iдок улгузер хакас кiзiлернi сыгарар кустенiс хачаннан идiлче. Чир-чайаан уредiлчеткен учун сагыссырас чылдан чылга хозылча.

Архив
Апрель 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30