17 сентября 2021 ГТРК «Хакасия»

Сельским специалистам Аскизского района построят 64 квартиры

«Аалларнын тиксi тилiзi» хазна программазы Хакас Республикада чуртасха откiн кирiлiп пастабысты. Пу чорiмде ин откiн Асхыс аймагы араласча. Анда пу чылда ла аалдагы специалисттерге-угретчiлерге, имчiлерге паза аал хонии тогынчыларына- алтон торт квартира пудiрiл парар. Пазагы чылларда iдок аймах социальнай сурыглар погiлер. Проекттер тимнирiнде он аал чобi араласча. Пу кунде Кызлас аал чобiнде парчатхан тогыстарданар теестегi козiдиибiсте.

Архив
Октябрь 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31